รู้จักกับ buildman

รายละเอียดการให้บริการ

เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าและผู้รับเหมา

buildman เป็นตัวกลางที่ช่วยคุยความต้องการของลูกค้าที่รู้ว่าตัวเองอยากได้แบบไหน แต่ไม่รู้ว่าต้องเตรียมข้อมูลอะไร และต้องบอกอะไรให้ผู้รับเหมาทราบบ้าง ให้กลายเป็นความต้องการที่มีข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสมกับการเสนอราคาได้

ช่วยตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

ช่วยตรวจสอบรายการที่เสนอราคา เพื่อลดโอกาสการเสนอราคาต่ำสุดแต่มีสเป็คแย่สุดกว่ารายอื่น ที่ทำให้เหมือนได้งานถูก โดยไม่รู้ว่าวัสดุหรือวิธีการทำงานแย่กว่ามาก จนไม่ควรนำมาเปรียบเทียบราคากัน buildman จะคอยช่วยถามหาความต้องการของลูกค้า และแจ้งให้ผู้รับเหมาทุกรายทราบตรงกัน เพื่อให้ได้การเปรียบเทียบที่เป็นประโยชน์และตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

เป็นตัวกลางช่วยลดข้อขัดแย้ง

กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งในการรับมอบงาน หากไม่สามารถตกลงกันได้ buildman จะเป็นคนกลางในการเข้าไปตรวจสอบเพื่อแนะนำ หรือชี้ขาดข้อควรปฏิบัติตามข้อตกลง เพื่อช่วยลดความขัดแย้งและโอกาสในการฟ้องร้องเป็นคดีความ ช่วยลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้

มีสถาบันการเงินดูแลรักษาค่าจ้างงาน

ผู้รับเหมาที่เป็นสมาชิกของ buildman จะไม่ได้รับเงินล่วงหน้า จนกว่างานในแต่ละงวดจะเสร็จเรียบร้อย โดยเงินค่างวดงานทีละงวดที่ถูกจัดเก็บมาล่วงหน้า จะถูกจัดเก็บไว้โดยสถาบันการเงินที่เป็นคนกลางในการดูแลรักษาค่าจ้างนั้น หากงานไม่เสร็จตามสัญญาหรือผู้รับเหมาทิ้งงาน หรืองานไม่ได้คุณภาพตามที่ตกลง เงินค่าจ้างจะถูกส่งคืนให้กับผู้ว่าจ้างทันที

 
เพียง สมัครสมาชิก และ แอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสแกน QR Code ด้านล่าง แล้วเริ่มติดต่อกับ buildman ได้เลย

ทำไมจึงต้องใช้ buildman