อยากสร้างบ้านเอง หาผู้รับเหมาที่ดีได้ที่ไหน และ ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม

ปัญหาที่ต้องระวังในการหาผู้รับเหมา

ไม่มีความรู้ก่อสร้าง กลัวคุยไม่รู้เรื่อง
ผู้ร้บเหมาเสนองาน บนสเป็คงานที่ต่างกัน ทำให้เปรียบเทียบราคาไม่ได้​
เปรียบเทียบแทบแย่ สุดท้ายได้ผู้รับเหมาที่ทำงานไม่ดี แต่เสียเงินไปเยอะแล้ว
ผู้ร้บเหมาชอบเบิกเงินล่วงหน้า กลัวถูกทิ้งงาน

buildman หาผู้รับเหมาให้คุณยังไง

buildman เป็นตัวกลางช่วยคุยความต้องการของลูกค้าที่รู้ว่าตัวเองอยากได้แบบไหน แต่ไม่รู้ว่าต้องเตรียมข้อมูลอะไร และต้องบอกอะไรให้ผู้รับเหมาทราบบ้าง ให้กลายเป็นความต้องการที่มีข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสมกับการเสนอราคาได้
นอกจากนี้ buildman คอยช่วยสอดส่องรายการที่เสนอราคา เพื่อลดโอกาสการเสนอราคาต่ำสุดแต่มีสเป็คแย่สุดกว่ารายอื่น ที่ทำให้เหมือนได้งานถูก โดยไม่รู้ว่าวัสดุหรือวิธีการทำงานแย่กว่ามาก จนไม่ควรนำมาเปรียบเทียบราคากัน buildman จะคอยช่วยถามหาความต้องการของลูกค้า และแจ้งให้ผู้รับเหมาทุกรายทราบตรงกัน เพื่อให้ได้การเปรียบเทียบที่เป็นประโยชน์และตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งในการรับมอบงาน หากไม่สามารถตกลงกันได้ buildman จะเป็นคนกลางในการเข้าไปตรวจสอบเพื่อแนะนำ หรือชี้ขาดข้อควรปฏิบัติตามข้อตกลง เพื่อช่วยลดความขัดแย้งและโอกาสในการฟ้องร้องเป็นคดีความ ช่วยลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้
ผู้รับเหมาที่เป็นสมาชิกของ buildman จะไม่ได้รับเงินล่วงหน้า จนกว่างานในแต่ละงวดจะเสร็จเรียบร้อย โดยเงินค่างวดงานทีละงวดที่ถูกจัดเก็บมาล่วงหน้า จะถูกจัดเก็บไว้โดยสถาบันการเงินที่เป็นคนกลางในการดูแลรักษาค่าจ้างนั้น หากงานไม่เสร็จตามสัญญาหรือผู้รับเหมาทิ้งงาน หรืองานไม่ได้คุณภาพตามที่ตกลง เงินค่าจ้างจะถูกส่งคืนให้กับผู้ว่าจ้าง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อตกลงทันที

buildman มีผู้รับเหมาให้เลือกอย่างไร

ฐานข้อมูลของ buildman มีสมาชิกที่เป็นผู้รับเหมาในทุกประเภทงานจำนวนมาก ไว้คอยให้บริการท่าน โดยทุกรายต้องถูกตรวจสอบและยืนยันตัวตน ก่อนที่จะให้บริการกับลูกค้าทุกราย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพตรงตามโปรไฟล์ที่ผู้รับเหมาประชาสัมพันธ์ตัวเองไว้มากที่สุด
บริการที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นบริการฟรี !!! สนใจ สมัครสมาชิก หรือ แอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม