Lath for sun protection

ระแนงกันแดด เลือกไม่ยาก อย่างที่คิด

ประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่อง อากาศร้อน แสงแดดที่ร้อนแรง ระแนงกันแดด เป็นวิธีหนึ่งในการช่วยป้องกันเเสงเเละความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน และยังช่วยพรางสายตาได้เป็นอย่างดี โดยขึ้นอยู่กับการออกแบบติดตั้ง นอกจากนี้วัสดุที่เลือกมาใช้ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นเเละด้อยเเตกต่างกันไปก็สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นไม้ โลหะ ไวนิล ฯลฯ เพื่อให้เลือกใช้ ระแนงกันแดดได้อย่างเหมาะสมทั้งการใช้งานเเละงบประมาณในกระเป๋า เราจึงต้องลองมาทำความรู้จักกับวัสดุเหล่านั้นกันก่อน 1.ไม้จริง  “ไม้” เป็นวัสดุอันดับแรกๆ ที่มักจะนึกถึงเมื่อคิดจะทำ ระแนงตกแต่งหรือบังแดด แน่นอนว่า ทั้งนี้เป็นเพราะความอบอุ่นจากสีของเนื้อไม้ และลายไม้ที่สวยงาม ไม้ที่นำมาทำระแนงกันแดดจึงควรเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง เเละไม้เต็ง เพราะมีความแข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดี ไม้ที่นิยมนำมาทำระแนงมีหลายขนาด อาทิ 1X2 นิ้ว , 2×2 นิ้ว ฯลฯ โดยก่อนนำมาใช้ควรทาน้ำยารักษาเนื้อไม้ รวมถึงน้ำยาป้องกันแมลงกินไม้ต่าง ๆ เสียก่อน เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของระแนงไม้ให้ยาวนานยิ่งขึ้น (ราคาเฉลี่ยระแนงไม้จริงตารางเมตรละ 2,500 – 3,000 บาท ขึ้นไป) 2.ไม้เทียม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้ที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านด้วยไม้ และช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า มาพร้อมคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน ที่สำคัญปลวกมอดไม่กิน เพราะวัสดุที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนไม้จริง ปัจจุบันไม้เทียมที่นิยมใช้งานกันอยู่มี […]

How to demolish the house legally

รื้อถอนบ้าน อย่างไร ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การจะสร้างบ้าน หรือ รื้อถอนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรู สไตล์ โม เดิ ร์ น หรือ แบบ บ้าน หรูหรา แต่ เพื่อให้ถูกต้องและไม่มีปัญหาในข้อกฎหมายต่างๆ ควรจะปรึกษาหรือหาข้อมูลก่อนที่จะลงมือทำ เพราะหากทำไปโดยผิดข้อกฎหมายแล้ว จะพบว่าปัญหาที่ตามมาอาจจะยุ่งยากมากกว่าที่คิด ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมนั้น จะต้องมีขั้นตอนของการขออนุญาตจากทางราชการ หากไม่แจ้งแล้วไปทำการรื้อถอน พอไปขออนุญาตสร้างบ้านใหม่ เจ้าหน้าที่จะสวมทะเบียนตามมูลค่าเดิม ทำให้บ้านใหม่มีมูลค่าเท่าบ้านเดิมทั้งที่จริง ๆ แล้วอาจจะมีราคามากกว่า บทลงโทษหากไม่ทำการขออนุญาตรื้อถอนบ้าน ผู้ที่ทำการรื้อถอนอาคารโดยไม่รับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ จำคุก ไม่เกิน 3 เดือน และในวรรคสองของข้อกำหนดยังระบุอีกว่า ให้ต้องโทษปรับเป็นรายวันอีก ไม่เกิน วันละ 10,000 บาท จนกว่าจะทำการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ให้แจ้งรื้อบ้านต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อเสร็จ หากไม่แจ้งนาย ทะเบียนย่อมสามารถสั่งจำหน่ายทะเบียนบ้าน และรายการบุคคลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ ดังนั้นเราควรแจ้งรื้อถอนเพื่อจะได้ลบข้อมูลเดิมออกแล้วใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปแทน ถ้าในอนาคตต้องการใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง นอกจากนั้น […]

Expropriate land

เวนคืนที่ดิน เรื่องที่เจ้าของที่ดินควรทราบ

ที่ดินถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่นับวันก็ยิ่งจะหามาได้ยากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันที่ดินก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาสาธารณูปโภคและการเกษตรกรรมของประเทศเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ การถูกเวนคืนที่ดิน จึงเป็นเรื่องที่ตามมา ถูกเวนคืนที่ดิน เมื่อต้องถูกเวนคืนที่ดิน และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดีที่สุดคือ ทำความเข้าใจเพื่อทราบถึงระเบียบปฏิบัติหรือข้อกฏหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของเรา แม้จะได้รับค่าตอบแทนแต่คงไม่ใช่เรื่องน่ายินดีสำหรับเจ้าของที่ดินเจ้าของทรัพย์สิน แต่ เมื่อถูกเวนคืนที่ดินสิ่งที่เจ้าของที่ดินควรรู้และปฏิบัติ ดังนี้ ขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน (พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒) 1.เมื่อรัฐจำเป็นต้องได้ที่ดินที่จำเป็นในกิจการสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ต้องทำการสำรวจเพื่อทราบเกี่ยวกับที่ดินที่ต้องได้มาให้ชัดเจน 2.จากนั้นตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน หรือที่เรียกว่า “พรฏ.เวนคืน” 3.หน่วยงานที่รับผิดชอบการเวนคืน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทน 4.เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจประเมินอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการจะเข้าสำรวจต้องแจ้งเจ้าของก่อน 15 วัน เพื่อกำหนดราคาและค่าทดแทน 5.ทำการประกาศราคาค่าทดแทนพื้นที่ที่ถูกเวนคืน ซึ่งหากหน่วยงานประกาศแล้วจะ “ไม่สามารถเปลี่ยนใจปรับลดจำนวนเงินค่าทดแทนได้ในภายหลัง” 6.ออกหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินให้มาติดต่อทำสัญญาซื้อขาย ถ้ายังไม่ตกลงทำสัญญาจะดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนก่อน (รัฐ ต้องจ่ายเงินอย่างน้อยค่าทดแทนก่อน เจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าดำเนินการได้) ถ้าตกลงกันได้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการรื้อถอน ขนย้าย และเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการในที่ดิน 7.เจ้าของที่ดิน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับเงินจากเจ้าหน้าที่หรือรับเงินที่วางไว้ ซึ่งการวินิจฉัยจะต้องเสร็จสิ้น ภายใน 30 […]

Renovate Children's bedroom

รีโนเวท ห้องนอนเด็ก ให้เจ้าตัวเล็กกันเถอะ

ปัจจัยที่ว่า ถ้าองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมดี เด็กๆก็จะเติบโตขึ้นอย่างมีความสุข สำหรับครอบครัวที่มีลูกน้อยวัยแบเบาะ การรีโนเวทห้องนอนเด็ก คือเรื่องสำคัญอันดับต้นๆที่ผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของบ้านควรคำนึงถึง แท้จริงแล้วนั้น การแต่งห้องเด็กให้สวยงามด้วยความคิดสร้างสรรค์จะมีผลต่อการเจริญเติบโต ทั้งกายและใจของเบบี๋ตัวน้อยของคุณ เราจึงต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ ความปลอดภัยต้องมาก่อน ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าตัวน้อยมาเป็นอันดับแรก สำหรับการรีโนเวทห้องนอน เด็ก ซึ่งถ้าเป็นเด็กน้อยวัยกำลังซน ถ้าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ การจัดวางให้เหมาะสม อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับลูกน้อยได้ เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม การเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับบ้านหรือห้องเป็นเรื่องที่บางคนอาจให้ความสำคัญ เช่น บ้าน หรู โม เดิ ร์ น ต้องใช้เฟอร์นิเจอร์สไตล์ลอฟท์ หรือ บ้าน สร้าง เอง ก็แต่งด้วยสไตล์บิ้วอิน แต่ทราบหรือไม่ว่า การใช้เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน หรือแบบที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยน เคลื่อนย้ายได้ถือว่าไม่เหมาะสมกับ การแต่งห้องนอนเด็ก เพราะเจ้าตัวเล็กต้องเติบใหญ่ขึ้น ฟังก์ชั่นการใช้งาน ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในห้องย่อมเคลื่อนย้ายได้จะดีที่สุด โทนสีห้องปรับอารมณ์ลูกน้อย อยากให้ห้องดูปลอดโปร่งโล่งสบาย ให้ลองคุมโทนสีเพื่อสร้างวินัยและความเป็นระเบียบ เริ่มจากทาสีห้องด้วยสีโปรดของเจ้าตัวเล็ก คัดสรรเฟอร์นิเจอร์ที่เข้ากัน ทำให้ห้องนอนของเบบี๋ ดูกลมกลืน เรียบง่าย สวยและเป็นระเบียบ ของประดับชิ้นเรียบง่าย ลองมองหาของแต่งห้องชิ้นง่ายๆ แบบสติ๊กเกอร์แปะฝาผนัง หรือโปสเตอร์ลายการ์ตูน […]

How to set up a beautiful Buddha shelf

โต๊ะหมู่บูชา จัดอย่างไรให้เหมาะสม

ความเชื่อ ความศรัทธาในทางพุทธศาสนา ทำให้เชื่อว่าเกือบทุกบ้าน ย่อมต้องมีหิ้งพระ หรือ โต๊ะหมู่บูชา อยู่ภายในบ้าน การดูแลทำความสะอาดหิ้งพระอยู่เสมอ นอกจากจะทำให้บ้านดูสวยงาม การจัดลำดับพระ ยังเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว วันนี้มีเคล็ดไม่ลับที่อาจจะช่วย เสริมความเฮง ความปัง เกี่ยวกับการจัดโต๊ะหมู่บูชา รวมถึงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ให้ท่านผู้อ่านได้ลองนำไปปรับใช้ที่บ้านกัน สำหรับโต๊ะหมู่บูชานั้นยังมีด้วยกันหลายขนาดตั้งแต่ขนาด 3 โต๊ะ 4 โต๊ะ 5 โต๊ะ 7 โต๊ะ และ 9 โต๊ะ ซึ่งลำดับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น สามารถจะยึดตามตำแหน่งดังต่อไปนี้ พระ-กษัตริย์-เทพ ควรจัดลำดับตำแหน่งที่เหมาะสม การลำดับตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพ ควรลำดับตำแหน่งดังนี้ 1. ตำแหน่งที่สูงสุดของโต๊ะหมู่ ควรจะเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูป ซึ่งเป็นตัวแทนรูปหล่อของพระพุทธเจ้า 2. รองลงมา 1 ขั้นจะเป็นตำแหน่งของพระอรหันต์ ได้แก่ พระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา 3. ตำแหน่งรองลงมาจากพระอรหันต์ เป็นตำแหน่งของพระอริยสงฆ์ หรือพระเกจิอาจารย์ เช่น หลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุฒาจารย์โต […]

Tips for planting grass

ข้อควรรู้ก่อนคิดจะปลูก หญ้าในสวน ให้สวยงาม

บ้านสวย กับ สวนสวยๆ มักจะเป็นสิ่งที่อยากให้มีคู่กัน สำหรับท่านที่มี บ้านเดี่ยว บ้าน โม เดิ ร์ น หรู หรือ แบบ บ้าน หรู มี สระ ว่า ย น้ำ หรือไม่ก็เป็น แบบ คฤหาสน์ หรู ก็อยากจะมีสนามหญ้าหรือสวนสวยๆไว้ กว่าบ้านสักหลังจะมีสนามหญ้าสีเขียวชอุ่มที่ดูสดชื่นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะหากขาดการดูแลหรือจัดการไม่ถูกวิธี ก็อาจทำให้ต้นหญ้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสวยงาม หากปัญหาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ท่านกังวลใจ ลองมาดูวิธีดี ๆ ที่เราจะมาแนะนำ 1.ศึกษาข้อมูล ก่อนตัดสินใจปลูกหญ้าในสวน ควรเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นหญ้าที่จะนำมาปลูกในสวน ควรสำรวจพื้นที่รอบบ้านให้แน่ใจว่าสภาพพื้นที่ของบ้านเป็นดินประเภทใด เหมาะสำหรับการปลูกหญ้าชนิดใดมากที่สุด หากอยากให้ หญ้าที่ปลูกไว้ในสวน เขียวชอุ่มได้ยาวนาน โดยไม่ต้องคอยปลูกใหม่ หากศึกษาดูจะทราบว่า หญ้าที่นิยมนำมาใช้ในการจัดสวนทั่วไปมีอยู่ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ 1.1 หญ้าญี่ปุ่น มักจะเป็นหญ้าที่ขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น ทำให้สนามหญ้าของบ้านสวยงามและดูเขียวชอุ่ม หญ้าที่มีใบขนาดเรียวเล็กละเอียด มีสีเขียวเข้มสวยงาม ทนต่อการเหยีบย่ำได้ดี เป็นหญ้าที่ต้องรดน้ำและโดนแดดสม่ำเสมอ […]

5 ideas for decorating staircase corners

5 ไอเดียตกแต่ง มุมบันได ให้สวยงาม

อย่าปล่อยให้ มุมบันได กลายเป็นพื้นที่ธรรมดาๆ บันไดบ้านนอกจากมีประโยชน์เชื่อมชั้นหนึ่งไปอีกชั้นหนึ่ง ถือว่าเป็นอีกมุมที่เราไม่ควรมองข้ามเช่นกัน เราสามารถใส่ไอเดียลงไปได้เพื่อให้บริเวณนี้  สร้างความโดดเด่นขึ้นมา  ถ้าคุณ สร้าง บ้าน สไตล์ โม เดิ ร์ น 2 ชั้น สามารถเพิ่มจุดสนใจให้กับบ้านของคุณได้  ด้วยการเลือกวัสดุเก๋ๆ มาใช้กับการออกแบบบันได แต่จะมีอะไรบ้างที่เราสามารถหยิบมาตกแต่งภายในได้ มาดูกัน เรียงรายด้วยกรอบรูป  สร้างความน่าสนใจกับบันไดได้ ด้วยกรอบรูป ไม่จำเป็นต้องมีของราคาแพง เลือกหยิบของง่ายๆอย่างกรอบรูป ก็นำมาเรียงรายบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าของบ้าน เสริมสร้างบรรยากาศดีๆให้กับมุมบันไดน่าเบื่อได้เช่นกัน ประดับด้วยโคมไฟ  แนะนำเลือกโคมไฟแขวนดีไซน์เก๋มาสร้างจุดเด่นให้มุมนี้ หากบ้านของคุณเป็น แบบบ้าน หรู สไตล์ โม เดิ ร์ น  เมื่อแสงส่องกระทบลงมาช่วยสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้ผ่อนคลาย ดูมีมิติมากยิ่งขึ้น เริ่มจากมุมใต้บันได ลองนำโคมไฟตั้งโต๊ะมาเพิ่มความหรูหราโดยจับคู่กับพรมขนสัตว์ สำหรับเพดานนำงานสานแบบไทยๆมาตกแต่ง เท่านี้เองค์ประกอบของบันไดบ้านเราก็โดดเด่นไม่ซ้ำใครแล้ว เติมความสดชื่น ด้วยดอกไม้แห้ง ใส่ถังสังกะสี สร้างบรรยากาศให้บ้านน่าอยู่ด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติ โดยนำมาวางเป็นพร็อพเก๋ๆ เสริมด้วยโต๊ะและแจกันเล็กๆ เวลามองให้ความรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์ ศิลปะบนผนัง  หากคุณเป็นคนที่มีหัวทางด้านอาร์ทอยู่บ้าง มาเปลี่ยนผนังบริเวณบันไดให้กลายเป็นแกลอรี่ […]

Good to know Soft Wall

ข้อควรรู้ก่อนจะกั้นห้องด้วย ผนังเบา

สำหรับบ้านที่กำลังก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบ้านในแบบ  บ้าน หรู สไตล์ โม เดิ ร์ น หรือแบบ บ้าน สร้าง เอง  การแบ่งพื้นที่ห้องภายในเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ ส่วนบ้านที่ต้องการจะปรับปรุงหรือกั้นห้องใหม่ การเลือกใช้วัสดุ และจัดพื้นที่ใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยภายในบ้านมากขึ้น  ผนังเบา หรือ  ผนังภายใน เป็นสิ่งที่เพิ่มความเป็นห้อง วันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับผนังที่บ้าน มาฝาก ผนังเบา หมายถึง ผนังที่มีเหล็กเป็นโครงสร้างหลัก หรือ โครงคร่าวไม้อะลูมิเนียม และปิดทับด้วยวัสดุแผ่นผนัง ไม่ว่าจะเป็นแผ่นยิปซัมหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ซึ่งมีน้ำหนักเบา ผนังเบา ก็ต้องมีน้ำหนักเบากว่าผนังก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป เพราะโดยปกติแล้วตามแนวของผนังก่ออิฐฉาบปูนต้องรองรับด้วยแนวคานเพื่อความแข็งแรง ในความเป็นจริงแล้วผนังอิฐมวลเบากลับไม่เบาอย่างที่คิด แต่มีน้ำหนักใกล้เคียงกับผนังก่ออิฐฉาบปูน บางคนคิดว่า อิฐมวลเบา คือผนังเบาชนิดหนึ่ง เพราะต้องมีการฉาบเพื่อแต่งผิว ผนังอิฐมวลเบาจึงเหมาะสำหรับผนังภายนอก เนื่องจากมีคุณสมบัติแข็งแรง กันเสียง และกันความร้อนได้ดีกว่าผนังเบา ผนังเบา แม้จะเหมาะในทุกบ้าน แต่ก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกห้อง ห้องที่ไม่เหมาะกับการใช้ผนังเบาคือ ห้องน้ำ เพราะน้ำอาจซึมผ่านเข้าภายในและอาจทำให้โครงคร่าวเสียหายได้ และยังไม่เหมาะกับห้องที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิต่างกันมากระหว่างภายในกับภายนอก หรือห้องที่มีความชื้นมาก เช่น ห้องเย็น […]

How to choose a water tank

ประเภทของ ถังเก็บน้ำ ควรเลือกใช้แบบไหนดี?

เรื่องเล็กๆ แต่ไม่เล็กของคนที่ สร้าง บ้าน เอง มีบ้านใหม่ และกำลังมองหา ถังเก็บน้ำ หรือแทงก์น้ำ ด้วยแล้ว อาจจะยังสงสัยถึงวิธีการเลือก วัสดุ รูปแบบ ประโยชน์ของถังเก็บน้ำ ซึ่งมีผลต่อสุขอนามัยของคนในบ้าน รวมถึงวิธีการดูแลหลังจากติดตั้ง ขั้นตอนการเลือกถังเก็บน้ำที่สำคัญต่อไปอยู่ที่ การพิจารณาข้อดีและข้อเสียของวัสดุที่นำมาผลิตถังเก็บน้ำ โดยแต่ละวัสดุมีข้อแตกต่างที่เราสามารถเลือกใช้งานให้ตรงกับความต้องการของเราได้ ดังนี้ 1.ไฟเบอร์กลาส ปลอดภัยจากสนิมและบรรจุน้ำได้หลายชนิด โดยส่วนใหญ่นิยมใช้สำรองน้ำปริมาณมากทั้งบนดินและฝังใต้ดิน โดยไม่จำเป็นต้องสร้างบ่อปูนสำรองน้ำ ถังเก็บน้ำจากไฟเบอร์กลาส มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับแรงอัดได้ดี มีหลากหลายขนาดให้เลือกตั้งแต่ถังเก็บน้ำขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับแบบโพลีเมอร์ไม่ทึบแสง ข้อเสีย ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง เพราะจะทำให้แตกร้าวได้ง่าย น้ำหนักมากไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย ล้างทำความสะอาดยาก หากใช้สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ใยไฟเบอร์กลาสมีโอกาสหลุดออกมาปนเปื้อนกับน้ำได้หลังจากใช้งาน 2. สแตนเลส โดดเด่นในด้านความแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน สามารถล้างทำความสะอาดภายในได้ง่ายประมาณปีละ 2 ครั้ง เนื่องจากสแตนเลสเป็นวัสดุทึบแสงช่วยป้องกันไม่ให้แสงทำปฏิกิริยากับน้ำได้ ทำให้ไม่เกิดตะไคร่ ข้อเสีย ไม่เหมาะกับการใช้งานกับน้ำบาดาล หรือน้ำกร่อย เพราะตัวถัง เกิดสนิมได้ง่าย ราคาสูงกว่าถังเก็บน้ำประเภทอื่นและมีรูปแบบให้เลือกไม่มาก 3. โพลีเมอร์ชนิดทึบแสง ถังเก็บน้ำที่ได้รับความนิยมตามบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็น […]

How to protect your home from PM 2.5

5 วิธีง่ายๆ รับมือฝุ่น PM2.5 ในบ้านของคุณ

เปิดศักราชใหม่ นอกจากเรื่องไวรัสโควิด19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยบ้านเราแล้ว ยังมีอีกปัญหาที่ยังไม่หมดไป นั่นก็คือ ปัญหาพิษของฝุ่น PM 2.5  ซึ่งไม่เพียงการอยู่นอกบ้านจะได้รับผลกระทบเท่านั้น แม้แต่ในบ้านของเรา ก็ยังมีโอกาสได้รับอันตรายจากฝุ่นนี้เช่นกัน ต่อให้คุณมีบ้าน แบบ บ้าน หรูหรา แค่ไหน เจ้าฝุ่นตัวร้ายก็สามารถพัดปลิวมาตามอากาศ เข้ามาในบ้านของคุณได้ เพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกคนในบ้านปลอดภัย เรามารับมือจากฝุ่น PM 2.5 ด้วย 5 วิธีนี้กันดีกว่า 1. หลีกเลี่ยงการใช้ไม้กวาด หรือวิธีการที่ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย ทำความสะอาดบ้านด้วยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น การใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเป็นวิธีทำความสะอาดบ้านที่ดี หรือจะเลือกใช้เครื่องดูดฝุ่น ก็ประหยัดแรง และเวลาได้ดี แถมยังไม่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งอีกด้วย แนะนำให้ทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมออย่าปล่อยให้ฝุ่นจับ 2.ปิดประตู หน้าต่างบ้านให้สนิท ถ้าวันไหนตรวจสอบแล้วว่ามีฝุ่นพิษ PM 2.5 มากเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองจากแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน ที่จะแจ้งค่าฝุ่นละอองในพื้นที่บ้านของคุณ ให้คุณปิดประตู หน้าต่างบ้านให้สนิท โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก หรือผู้ที่เป็นภูมิแพ้ เพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดกับสุขภาพ 3.ปลูกต้นไม้ หากคุณสร้าง บ้าน ด้วย ตัว เอง การปลูกต้นไม้ […]