floor tiles exploding

5 วิธีป้องกันไม่ให้ กระเบื้องปูพื้นระเบิด

ปัญหาพื้นระเบิด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยในบ้าน ซึ่งอาจเกิดขึ้นด้วยหลายสาเหตุ มีอะไรที่ส่งผลให้ พื้นบ้านระเบิด และจะป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรได้บ้าง   อะไรคือ กระเบื้องปูพื้นระเบิด? กระเบื้องระเบิดเป็นลักษณะของพื้นกระเบื้องที่มีการขยายตัวของโครงสร้างยึดเกาะจนทำให้แผ่นกระเบื้องดันกันโก่งถึงขีดสุดแล้วแตกหรือหลุดร่อนออกมา ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบางบริเวณ   สาเหตุของปัญหากระเบื้องปูพื้นระเบิด   การปูกระเบื้อง สาเหตุเกิดจาก การผสมปูนที่ไม่เหมาะสม การไม่ใช้กาวซีเมนต์ช่วยยึดเกาะ รวมถึงการปูกระเบื้องแบบซาลาเปา ที่ช่างปูปูนผสมทรายป้ายเป็นจุดและไม่เกลี่ยให้ทั่วแผ่นกระเบื้อง ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างและการยึดเกาะที่ไม่แน่นเพียงพอนำไปสู่การระเบิดได้ การปูกระเบื้องที่ไม่มีมาตรฐานหรือคุณภาพมากพอมีผลอย่างมากที่ทำให้เกิดความเสียหายจากการระเบิด   การปูพื้นโดยไม่เผื่อร่องยาแนว หากในขั้นตอนปูพื้นช่างวางตำแหน่งกระเบื้องชิดกันมากจนไม่เผื่อร่องไว้สำหรับยาแนวระหว่างแผ่นกระเบื้อง หรือมีการเว้นร่องยาแนวที่ไม่เหมาะสมกับชนิดของกระเบื้อง เมื่อมีการขยายตัวของวัสดุจะทำให้แผ่นกระเบื้องดันกันเองจนเกิดการระเบิดซึ่งมีต้นเหตุมาจากวัสดุปูพื้นมีการหดขยาย อุณหภูมิที่แตกต่าง ความร้อนทำให้เกิดการขยายตัวของวัสดุปูพื้น ความเย็นทำให้เกิดการหดตัว รวมถึงส่วนประกอบของวัสดุปูพื้นที่มีทั้งคอนกรีต กาวซีเมนต์ และกระเบื้องก็มีจุดยืดและหดตัวที่แตกต่างกัน ทำให้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนก็ส่งผลให้กระเบื้องแตกร้าวและระเบิดได้ อันเนื่องมาจากพื้นโครงสร้างของกระเบื้องจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่งผลต่อการยืดขยายและหดตัวของวัสดุปูพื้น มีน้ำใต้ดินหรือน้ำซึมตามแผ่นกระเบื้อง ทำให้เกิดความชื้น เมื่อพื้นที่นั้นโดนความร้อนมากๆ จนอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้เกิดไอน้ำใต้กระเบื้องและและมีแรงดันจนทำให้กระเบื้องระเบิด พื้นที่ที่ปูกระเบื้องไม่เสมอหรือไม่สะอาด หากพื้นที่ที่ใช้ปูกระเบื้องไม่มีความเสมอกัน หรือไม่ผ่านการปรับระดับพื้น หรือไม่ได้มีการทำความสะอาดพวกฝุ่น เศษหิน เศษดินต่างๆ และไม่มีการเคลียร์พื้นที่ก่อนทำการปู จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการยึดเกาะ ทำให้เกิดช่องว่าง มีลมหรืออากาศไหลผ่านจะทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้   ปัญหากระเบื้องระเบิดป้องกันได้หากเริ่มต้นด้วยความพิถีพิถัน ใส่ใจทุกขั้นตอนและมีทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรู […]