Sunlight and wind, another important aspect of building a house.

แสงแดด และ สายลม อีกความสำคัญของการสร้างบ้าน

ทิศทางของแสงแดด และ สายลม มีความสำคัญกับการอยู่อาศัยในแต่ละวัน หากแต่ละห้องหรือมุมต่างๆ ของบ้านมีการออกแบบตำแหน่งให้สัมพันธ์กับลดและแดด จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้ เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้เป็นปัจจัยประกอบการออกแบบบ้าน เพื่อให้ได้บ้านอยู่ในทิศทางที่สัมพันธ์กับสภาพอากาศของเมืองไทย ทั้งร้อน ฝน หนาว การสร้างบ้านตามทิศทางลม-แดด ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรู สไตล์ โม เดิ ร์ น แบบ คฤหาสน์ หรู หรือ บ้าน สร้าง เอง รวมถึงทิศทางลมที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา ทำให้การอยู่อาศัยเป็นไปอย่างสบายกายสบายใจ   ทิศทางแสงแดดในประเทศไทย ทิศทางแสงแดดในไทยมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งวัน โดยในช่วงเช้าจะขึ้นจากทิศตะวันออก แล้วเวียนไปทางทิศใต้ และตกทางทิศตะวันตก โดยทิศที่ไม่มีโอกาสได้รับแสงแดดโดยตรงเลยคือทิศเหนือ พื้นที่ของบ้านที่รับแสงแดดแรงๆ โดยตรงจากทิศใต้และตะวันตกในช่วงกลางวัน จะกักเก็บความร้อนเอาไว้ทำให้ในช่วงกลางคืนอาจยังมีความร้อนสะสมอยู่ ส่งผลเสียต่อการอยู่อาศัยโดยเฉพาะห้องที่ถูกใช้งานช่วงกลางคืนอย่างห้องนอน ดังนั้นการจัดวางตำแหน่งห้องต่างๆ ในบ้าน จึงต้องสัมพันธ์กับช่วงเวลาการใช้งาน ที่สัมพันธ์กับแสงแดดด้วย   วางตำแหน่งให้สัมพันธ์กับทิศทางของแสงแดด ห้องนอน เป็นห้องที่ถูกใช้งานเวลานานๆ ในช่วงกลางคืน ดังนั้นทิศที่เหมาะสำหรับการจัดวางตำแหน่งห้องนอนคือทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่ไม่ถูกรบกวนจากแสงแดดช่วงกลางวัน จึงไม่มีการเก็บกักความร้อนไว้จนรบกวนการนนช่วงกลางคืน ทำให้พื้นีท่ภายในมีความเย็นสบายและพร้อมให้ผู้ใช้งานสามารถตื่นมารบความสดชื่นได้ในทุกๆ เช้า […]