renovate bedroom

ข้อควรรู้! ก่อนคิด รีโนเวทห้องนอน

ห้องนอน เป็นห้องที่เราใช้พักผ่อน เพื่อชาร์จพลังให้กับตัวเรา  เราจึงควรใส่ใจในทุกรายละเอียดในการรีโนเวทห้องนอน เพื่อป้องกันผลกระทบที่ตามมาในระยะยาวอีกด้วย เพราะห้องนอนที่ดี จะส่งผลให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตเราดีขึ้นนั่นเอง ข้อควรรู้ก่อนทำการรีโนเวทห้องนอน ต้องมีการวางแผนการทำงาน ไม่ต่างกับการสร้าง บ้าน ด้วย ตัว เอง รวมถึงต้องศึกษาข้อควรรู้ เพื่อลดความยุ่งยาก และระยะเวลาในการทำงาน และยังช่วยในการควบคุมงบประมาณได้อีกด้วย มองภาพรวม การกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนลงมีอรีโนเวท  นับเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและไม่ติดขัด ว่าจุดประสงค์ที่อยากจะปรับปรุงภายในห้องทั้งหมด หรือเพียงแค่ตกแต่งบ้างเล็กน้อยแค่บางจุดภายในห้องให้ภาพรวมดูสวยงามขึ้น เตรียมงบประมาณ หลักสำคัญของการจะรีโนเวทห้อง ต้องคำนึงถึงงบประมาณที่เรามี ว่าเพียงพอต่อการปรับปรุงหรือต่อเติมห้องของเราหรือไม่ และควรเปรียบเทียบราคาวัสดุต่างๆ ให้สอดคล้องกับงบที่เรามีและเกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุด รวบรวมข้อมูล และสไตล์ที่ชอบ การรวบรวมข้อมูลและสไตล์ที่ชื่นชอบว่าเราอยากจะเปลี่ยนห้องนอนของเราให้สวยงามในรูปแบบไหน เช่น อยากจะรีโนเวทห้องนอนให้เข้ากับตัวบ้านที่เป็น บ้าน หรู สไตล์ โม เดิ ร์ น หรือจุดประสงค์ที่จะรีโนเวทเพื่อพักอาศัยเอง หรือจะรีโนเวทเพื่อปล่อยเช่า สิ่งนี้ควรทำหลังจากการวางแผนและเตรียมงบประมาณแล้ว งานโครงสร้างปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หากเรามีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแบบเพิ่มเติม เช่น ทุบผนัง เจาะผนัง เปลี่ยนโครงสร้างฝ้าเพดานหรือการแก้ไขคาน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาหลังการรีโนเวท ห้องนอนต้องเก็บเสียง จึงควรพิจารณาเรื่องการป้องกันเสียงด้วย เพราะห้องนอนเป็นห้องที่ต้องการความเป็นส่วนตัว เงียบ […]