Build a house with piles

คิดจะต่อเติมบ้าน อย่ามองข้าม เสาเข็ม

Build a house with piles

คิดจะต่อเติมบ้าน อย่ามองข้าม เสาเข็ม

เรื่องต้องรู้ก่อนที่คุณจะเริ่ม ต่อเติมบ้าน คือ “เสาเข็ม” เพราะในงานต่อเติมบ้านนั้น ไม่ว่าจะเป็น แบบ บ้าน หรูหรา หรือ บ้าน สร้าง เอง สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ระบบรากฐาน และสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่า การต่อเติมบ้าน นั่นจะแข็งแรง มีอายุยืนยาว มีสภาพมั่นคง นั่นก็คือ เสาเข็ม  (Pile)  ทำหน้าที่รับน้ำหนักอาคารทั้งหลัง เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างที่อยู่ใต้สุดของอาคาร มีลักษณะเป็นท่อนฝังในดินเชื่อมต่อกับฐานราก สำหรับประเภทของเสาเข็มนั้นสามารถจำแนกได้หลายลักษณะ แต่จะขอแบ่งจำการเลือกเสาเข็ม เพื่อใช้ในการ ต่อเติมบ้าน เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างง่ายดังนี้

1.เสาเข็มดาล (End bearing pile) เสาเข็มชนิดนี้จะมีความลึกที่ใกล้เคียงกันกับตัวอาคารหลัก ในงานต่อเติมที่ใช่เสาเข็มแบบนี้ จะพบบ่อย ได้แก่ เสาเข็มตอก เสาเข็มไมโครไพล์ และเสาเข็มเจาะ ลักษณะเป็น เสาเข็มที่ถ่ายน้ำหนักลงไปชั้นดินแข็ง ตารางน้ำหนักส่วนใหญ่อยู่ที่ปลายเสาเข็ม ซึ่งราคาของเสาเข็มชนิดนี้จะมีราคาสูง

2.เสาเข็มที่รับน้ำหนักด้วยแรงเสียดทาน (Friction pile) เสาเข็มที่ถ่ายน้ำหนักของตัวอาคารลงไปยังชั้นดินด้วยแรงเสียดทานของตัวเสาเข็ม ที่นิยมใช้กันมากจะเป็น เสาเข็มหกเหลี่ยม ซึ่งจะใช้ขนาดและจำนวนไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับการคำนวณของวิศวกร อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของชั้นดินที่ได้ทำการเจาะลงไป ราคาเสาเข็มชนิดนี้จะมีราคาไม่สูง

ในการ สร้าง บ้าน เอง หรือ งานต่อเติมบ้าน การลงเสาเข็มมีความลึกเท่ากับความสูงของตัวบ้าน จะสามารถรับน้ำหนักได้ดีเสมือนเสาเข็มของตัวบ้าน และลดอัตราการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันได้ โดยที่ความลึกของเสาเข็มและการรับน้ำหนัก บริษัทรับ เหมา สร้าง บ้าน จะมีทางวิศวกรเป็นผู้คำนวณ  ต้องทำการสำรวจชั้นดินหรือใช้ข้อมูลจากส่วนโยธาของแต่ละพื้นที่มาใช้ประกอบการตัดสินใจ ​

เพื่อสร้างความมั่นใจในความมั่นคงแข็งแรง การต่อเติมบ้านแต่ละครั้ง เจ้าของบ้านอาจต้องปรึกษาและประเมินกับทางผู้รับเหมาหรือทางวิศวกรก่อน เพราะแต่ละพื้นที่ในการสร้างต่อเติมจะมีข้อจำกัดแตกต่างกัน และการต่อเติมบ้านจากช่างที่ไม่มีความเชี่ยวชาญอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ การต่อเติมบ้านย่อมส่งผลกระทบกับโครงสร้างไม่มากก็น้อย ควรเลือกปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น บิลด์แมน (buildman)  มีผู้รับเหมาที่มีความชำนาญ เชื่อถือได้ให้บริการดูแลเกี่ยวกับการสร้างบ้านครบวงจร การต่อเติมบ้าน พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้ ไว้ใจให้บิลด์แมน ดูแลเรื่องการสร้างบ้าน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่  https://buildman.biz

ตลาดกลางรับเหมาก่อสร้าง ที่จบครบในที่เดียว “ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ วัสดุก่อสร้าง” พร้อมเป็นคนกลางช่วยบริหารสัญญาก่อสร้างฟรี!

สามารถอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่  https://blog.buildman.biz/

Posted in งานช่างน่ารู้ and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *