แบบบ้านสำหรับก่อสร้าง นั้นสำคัญไฉน?

ทราบหรือไม่ว่า แบบบ้าน นั้นสำคัญอย่างไรกับ การก่อสร้างอาคารหรือ บ้านสักหลัง? ในขั้นตอนของการสร้างบ้าน หรืออาคาร ไม่ว่าจะเพื่ออยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์ต่าง ๆ นอกจากการหาช่าง หรือผู้รับเหมา การทำสัญญา การเลือกใช้วัสดุ การเลือกทำเล หรือที่ดิน สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ แบบบ้าน
 
เพื่อใช้สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างกับทางอบต.หรือเทศบาล เราจำเป็นต้องมีแบบบ้าน เพื่อการดูแลงานก่อสร้างอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นชนิดของวัสดุ หรือขนาดพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์กับวิศวกรผู้ดูแลงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้านเพื่อให้ทราบรายละเอียดอ้างอิงตามสัญญา ประเภทของแบบบ้านที่ควรรู้ แบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน

1. แบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing) เป็นแบบก่อสร้างที่ทำให้เห็นภาพรวมของพื้นที่ใช้สอย แปลนห้อง ลงรายละเอียดส่วนขยายหน้าต่าง ประตู บันได ผิวกระเบื้อง เพื่อใช้สำหรับประเมินราคาวัสดุตกแต่งของบ้าน

2. แบบก่อสร้างเชิงวิศวกรรม (Engineering Drawing) เป็นแบบที่แสดงรายละเอียดของโครงสร้างอาคาร ระบุขนาด มิติ ตำแหน่งของแต่ละส่วนในอาคาร ทางทีมวิศวกรจะออกแบบโดยใช้โปรแกรมคำนวณเฉพาะทาง และประเมินความแข็งแรงของอาคารตามที่กฎหมายด้านโยธาธิการกำหนด
 
 
เพื่อให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง มีความเข้าใจตรงกับสถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องมีแบบบ้าน หรือแบบก่อสร้าง ลงรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้เพื่อประเมินราคา ความแข็งแรง และการออกแบบในเชิงวิศวกรรม
 
แบบก่อสร้าง จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับงานโครงสร้าง และ (งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล เป็นอย่างน้อย) จะเห็นได้ว่าการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้น จะช่วยอำนวยความสะดวก ทั้งในการเดินสายไฟไปยังจุดต่าง ๆ เพื่อให้เราได้ใช้ในการเปิด/ปิดสวิตช์ไฟ รวมถึงการเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ และท่อน้ำทิ้งในห้องครัว เป็นต้น
 
จะเห็นได้ว่าแบบก่อสร้างเชิงวิศวกรรม เป็นการลงรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการใช้งานของผู้พักอาศัย เริ่มตั้งแต่ส่วนประกอบโครงสร้างใต้ดิน และโครงสร้างอาคารที่อยู่เหนือดิน ขนาดของเสา คาน พื้น ผนัง ไปจนกระทั่งหลังคาบ้านเลยทีเดียว
 
 
แบบบ้าน เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างบ้าน เพราะไม่ว่าจะต้องการสร้างบ้านสไตล์ แบบ คฤหาสน์ หรู หรือ แบบ บ้าน modern luxury หากไม่มีแบบบ้าน ก็จะทำให้บ้านที่สร้างอาจไม่แข็งแรงและขาดความสวยงามหรือไม่ตรงกับที่ต้องการได้
 
บิลด์แมน (buildman) เรามีนักออกแบบ และ ผู้รับเหมาที่มีความชำนาญ เชื่อถือได้ให้บริการดูแลเกี่ยวกับการสร้างบ้านครบวงจร การตกแต่งบ้าน รีโนเวทบ้าน พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้ไว้ใจให้บิลด์แมน ดูแลเรื่องการสร้างบ้าน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ https://buildman.biz
 
ตลาดกลางรับเหมาก่อสร้าง ที่จบครบในที่เดียว “ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ วัสดุก่อสร้าง” พร้อมเป็นคนกลางช่วยบริหารสัญญาก่อสร้าง ฟรี!
 
สามารถอ่านบทความอื่นได้ที่  https://blog.buildman.biz
Posted in งานช่างน่ารู้ and tagged , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *