Choosing a construction company

เลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรให้ได้คุณภาพ

Choosing a construction company

เลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรให้ได้คุณภาพ

การที่เราจะมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง มีทริค 3 ข้อในการ เลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง มาฝากเพื่อนๆ กัน เพราะย่อมต้องการที่จะให้ได้ บริษัท รับ เหมา สร้าง บ้านที่มีคุณภาพ และบ้านที่ถูกใจ และที่สำคัญต้องเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด คุ้มค่า และสุดท้ายได้บ้านที่ออกมาตรงใจเรามากที่สุด จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย…

ชื่อเสียงต้องดี  การหาบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ขั้นตอนแรกที่ไม่ควรละเลย คือการตรวจสอบ ชื่อเสียงของบริษัทรับเหมานั้น วิธีการตรวจสอบ อาจเช็คจากการสอบถามคนรู้จักที่เชื่อถือได้ หรือคนที่เคยใช้บริการมาก่อน หรืออาจจะตรวจสอบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพราะสะดวกและช่วยสร้างความมั่นใจ และยังช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะต้องเจอกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพ

เจรจาด้วยง่าย
  ควรเลือกบริษัทรับเหมา ที่มีทีมงานที่เราสามารถเจรจาด้วยได้อย่างเข้าใจ เพราะว่าในการก่อสร้างอาจกินเวลายาวนานหลายเดือน ต้องเจรจากับผู้รับเหมาอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการเจรจาที่เข้าใจกันได้ทั้ง 2 ฝั่งย่อมดีกว่า

อย่าเลือก เพราะว่าราคาถูก
อย่าเห็นแต่ของถูก อย่าเลือก บริษัท รับ เหมา ก่อสร้าง บ้านเพราะเห็นแก่ราคาถูก ควรเลือกผู้รับเหมาที่ดีที่สุด เพราะหากมาเกิดปัญหาหรือผิดพลาดในภายหลัง อาจจะเกิดความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นได้ เพราะฉะนั้นไม่ควรเสี่ยงด้วยการประหยัดเพียงแค่นี้ เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย นอกจากนี้ควรคำนึงถึงระบบการจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาด้วย เช่น แบ่งจ่ายส่วนหนึ่งก่อน และเมื่อบ้านเสร็จถึงค่อยจ่ายเงินส่วนที่เหลือ เป็นต้น
ข่าวทิ้งงานของผู้รับเหมามีให้เราเห็นอยู่บ่อย ๆ การ เลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ในการสร้าง บ้าน เอง จึงต้องเลือกให้ดีที่สุดและเลือกให้คุ้มค่าที่สุด เพราะฉะนั้นเราควรคิดและไตร่ต้องหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกบริษัทรับเหมาให้ละเอียด
“buildman แพลตฟอร์มฟรี สำหรับ ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับเหมา ที่ทำหน้าที่ช่วยวางแผน ช่วยทำสัญญาว่าจ้าง ควบคุมขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อให้กับสมาชิก หากคุณต้องการหา ผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้”

16 ข้อได้เปรียบจากการจ้างผู้รับเหมาผ่าน buildman

1.) สร้างความน่าเชื่อถือระหว่างผู้รับเหมากับผู้ว่าจ้าง
2.) ช่วยลดความเสี่ยงในการเลือกใช้ผู้รับเหมา
3.) ช่วยวางระบบทำงานและชั้นตอน
4.) ช่วยบริหารสัญญาก่อสร้างและข้อตกลง
5.) เป็นที่ปรึกษาเรื่องวัสดุก่อสร้างต่างๆ
6.) วางมาตรฐานในการว่าจ้าง
7.) แนะนำเรื่องการแบ่งงวดการจ่าย
8.) ผู้รับเหมาได้รับเงินไม่เกินเนื้องานของแต่ละงวด
9.) มีความพิถีพิถัน
10.) คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับเนื้องาน
11.) มีการตรวจสอบประวัติผู้รับเหมา
12.) เข้าใจปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า
13.) เป็นคนกลางช่วยอธิบายและช่วยกำหนดความต้องการของลูกค้า
14.) เป็นผู้ไกล่เกลี่ยหากเกิดปัญหาขัดแย้ง
15.) ผู้รับเหมาให้ความร่วมมือมากขึ้นถ้าติดต่อผ่าน buildman
16.) บริหารจัดการด้วยมาตรฐานแบบญี่ปุ่น (Japanese-Type Platform)
เมื่อเห็นข้อดีว่า จ้างงาน ผ่านบิลด์แมนแล้ว สะดวกและดีอย่างไร ก็สามารถ สมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ บิลด์แมนได้ฟรี ที่ https://buildman.biz/

ตลาดกลางรับเหมาก่อสร้าง ที่จบครบในที่เดียว “ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ วัสดุก่อสร้าง” พร้อมเป็นคนกลางช่วยบริหารสัญญาก่อสร้าง ฟรี!

สามารถอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่   https://blog.buildman.biz/

Posted in สาระความรู้เรื่องบ้าน and tagged , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *