Sunlight and wind, another important aspect of building a house.

แสงแดด และ สายลม อีกความสำคัญของการสร้างบ้าน

Sunlight and wind, another important aspect of building a house.

แสงแดด และ สายลม อีกความสำคัญของการสร้างบ้าน


ทิศทางของแสงแดด และ สายลม
มีความสำคัญกับการอยู่อาศัยในแต่ละวัน หากแต่ละห้องหรือมุมต่างๆ ของบ้านมีการออกแบบตำแหน่งให้สัมพันธ์กับลดและแดด จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้ เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ต้องใช้เป็นปัจจัยประกอบการออกแบบบ้าน เพื่อให้ได้บ้านอยู่ในทิศทางที่สัมพันธ์กับสภาพอากาศของเมืองไทย ทั้งร้อน ฝน หนาว


การสร้างบ้านตามทิศทางลม-แดด ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หรู สไตล์ โม เดิ ร์ น แบบ คฤหาสน์ หรู หรือ บ้าน สร้าง เอง รวมถึงทิศทางลมที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา ทำให้การอยู่อาศัยเป็นไปอย่างสบายกายสบายใจ
 
ทิศทางแสงแดดในประเทศไทย ทิศทางแสงแดดในไทยมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งวัน โดยในช่วงเช้าจะขึ้นจากทิศตะวันออก แล้วเวียนไปทางทิศใต้ และตกทางทิศตะวันตก โดยทิศที่ไม่มีโอกาสได้รับแสงแดดโดยตรงเลยคือทิศเหนือ

พื้นที่ของบ้านที่รับแสงแดดแรงๆ โดยตรงจากทิศใต้และตะวันตกในช่วงกลางวัน จะกักเก็บความร้อนเอาไว้ทำให้ในช่วงกลางคืนอาจยังมีความร้อนสะสมอยู่ ส่งผลเสียต่อการอยู่อาศัยโดยเฉพาะห้องที่ถูกใช้งานช่วงกลางคืนอย่างห้องนอน ดังนั้นการจัดวางตำแหน่งห้องต่างๆ ในบ้าน จึงต้องสัมพันธ์กับช่วงเวลาการใช้งาน ที่สัมพันธ์กับแสงแดดด้วย
 
วางตำแหน่งให้สัมพันธ์กับทิศทางของแสงแดด

ห้องนอน เป็นห้องที่ถูกใช้งานเวลานานๆ ในช่วงกลางคืน ดังนั้นทิศที่เหมาะสำหรับการจัดวางตำแหน่งห้องนอนคือทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่ไม่ถูกรบกวนจากแสงแดดช่วงกลางวัน จึงไม่มีการเก็บกักความร้อนไว้จนรบกวนการนนช่วงกลางคืน ทำให้พื้นีท่ภายในมีความเย็นสบายและพร้อมให้ผู้ใช้งานสามารถตื่นมารบความสดชื่นได้ในทุกๆ เช้า
 
ห้องครัว เป็นห้องที่จะถูกใช้งานบ้างในบางช่วงของวัน ดังนั้นจึงสามารถวางตำแหน่งไว้ทิศไหนของบ้านก็ได้ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือมุมการจัดวางห้องครัวนั้นควรมีลมพัดผ่านให้อากาศถ่ายเทสะดวก และมีแสงเข้าถึง เพื่อฆ่าเชื้อโรค ลดความอับชื้น

ห้องนั่งเล่น ห้องที่ถูกใช้เป็นมุมนั่งเล่น พักผ่อน และผ่อนคลาย โดยระหว่างวันมีโอกาสที่จะถูกใช้ทุกๆ ช่วงเวลา ดังนั้นตำแหน่งที่จัดวางห้องนี้ควรเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับแสงแดดช่วงเช้าที่ยังไม่ร้อนมากนัก และเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงในช่วงบ่าย
 
ห้องน้ำ ควรอยู่ในทิศใต้หรือทิศตะวันตก เพราะเป็นห้องที่ควรใช้ประโยชน์จากแสงแดดในการระบายความชื้น ทำให้ห้องน้ำแห้งเร็ว ลดการสะสมเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆ
ทิศทางลมในประเทศไทย

การออกแบบบ้านควรวางตำแหน่งให้ถูกทิศทาง  เพื่อใช้ประโยชน์จากกระแสลมทั้ง 2 ช่วงเวลานี้มากที่สุด โดยด้านยาวของบ้านหันเข้าหาทิศทางลมเพื่อรับความเย็นเข้าสู่ตัวบ้าน และมีตำแหน่งประตูหน้าต่างเป็นช่องเปิดให้สามารถระบายถ่ายเทอากาศและความร้อนระหว่างภายนอกและภายในได้อย่างสมดุล เพราะว่าในช่วงเวลา 1 ปี ประเทศไทยมีลมประจำปี 2 ช่วงเวลา คือ

• ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านประเทศไทยในฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
• ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดผ่านประเทศไทยในฤดูร้อนและฤดูฝน ช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคม ของทุกปี
 
ข้อดีของการออกแบบตำแหน่งบ้านให้สัมพันธ์กับทิศทางลม

• บ้านน่าอยู่ มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น เนื่องจากการวางบ้านที่ถูกตำแหน่งจะลดแรงปะทะโดยตรงจากสภาพอากาศ
• บ้านประหยัดพลังงาน เนื่องจากมีการถ่ายเทความร้อนได้สะดวก และรับความเย็นเข้าบ้านตามช่องเปิดต่างๆ
ทิศทางลม-แดด มีความสำคัญกับการอยู่อาศัยในแต่ละวัน หากแต่ละห้องหรือมุมต่างๆ ของบ้านมีการออกแบบตำแหน่งให้สัมพันธ์กับลดและแดด จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับการเลือกหา ผู้รับเหมา มาให้บริการในการดูแลสร้างบ้าน เป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและใส่ใจ
 
บิลด์แมน (buildman) มีผู้รับเหมาที่มีความชำนาญ เชื่อถือได้ให้บริการดูแลเกี่ยวกับการสร้างบ้านครบวงจร การต่อเติมบ้าน พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้ ไว้ใจให้บิลด์แมน ดูแลเรื่องการสร้างบ้าน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ https://buildman.biz
 
ตลาดกลางรับเหมาก่อสร้าง ที่จบครบในที่เดียว “ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ วัสดุก่อสร้าง” พร้อมเป็นคนกลางช่วยบริหารสัญญาก่อสร้างฟรี!
 
สามารถอ่านบทความอื่นได้ที่    https://blog.buildman.biz
Posted in สาระความรู้เรื่องบ้าน and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *