แบบก่อสร้างที่ชัดเจน ลดความเสี่ยงที่ทำให้งบสร้างบ้านบานปลาย

สิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าทำเลที่ดิน คือ แบบในการสร้างบ้าน แบบบ้านที่ดีช่วยให้การใช้ชีวิตภายในบ้านมีความลื่นไหล อยู่สบายและแบบบ้านที่ดียังเป็นเสมือนแผนที่นำทาง ช่วยให้เราสามารถดำเนินงานสร้างบ้านเป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างลงตัว “ลดความเสี่ยงที่ทำให้งบสร้างบ้านบานปลาย” ปัจจุบันมีแบบบ้านมากมายให้เลือก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

  1. แบบบ้านฟรี การเลือกแบบบ้านฟรี จะช่วยลดงบประมาณในการก่อสร้างได้ เพราะไม่ต้องเสียค่าออกแบบบ้านให้กับนักออกแบบ ซึ่งสามารถหาแปลนแบบบ้านฟรีได้จากสำนักงานเขต ซึ่งจะมีแบบบ้านของหน่วยงานโยธาไว้บริการฟรี หรือจากเว็บไซต์อินเตอร์เน็ต แล้วค่อยหาผู้รับเหมาให้มาก่อสร้างให้ แต่ก็อย่าลืม ต้องมีวิศวกรออกแบบ และควบคุมงานลงชื่อในการยื่นขออนุญาตด้วย
  2. แบบบ้านสำเร็จรูป เป็นแบบบ้านที่ถูกออกแบบไว้แล้วพร้อมใช้งาน ซึ่งแบบบ้านสำเร็จรูปจะประกอบไปด้วย แบบสถาปัตยกรรม แต่อย่าลืมให้วิศวกร ออกแบบโครงสร้าง และลงชื่อในเอกสาร จึงจะสามารถนำไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้ แบบสำเร็จรูปช่วยให้การสร้างบ้านประหยัดงบ ประมาณไปได้ เนื่องด้วยราคาแบบไม่สูงมากนัก หากแบบชุดดังกล่าวตรงกับโจทย์ที่เจ้าของบ้านวาดฝันไว้ ก็สามารถซื้อแบบสำเร็จมาใช้งานได้เลย แต่ที่สำคัญก่อนจะตัดสินใจเลือกแบบบ้านสำเร็จรูป ต้องพิจารณาถึงลักษณะและขนาดของที่ดินด้วยว่า ที่ดินมีความกว้าง ยาวเท่าไร และมีลักษณะเป็นแบบใหน จะรองรับแบบบ้านที่เลือกได้ไหม (ต้องลงที่ดินได้โดยไม่ชิดจนผิดกฎหมายการยื่นขออนุญาต) ดังนั้นจึงพิจารณาเรื่องที่ดินที่มีอยู่ประกอบด้วย เพื่อจะได้เลือกแบบบ้านได้อย่างเหมาะสม แต่หากต้องการบ้านที่มีเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้าน ทุก ๆ ส่วนของบ้านตอบโจทย์การใช้งานจริงทั้งหมด
  3. แบบบ้านที่ออกแบบโดยสถาปนิก จะเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดตามความต้องการของเจ้าของบ้านเป็นพิเศษ สามารถตอบโจทย์ และตรงใจเจ้าของบ้านได้ในทุกมิติ บ้านที่ออกแบบโดยสถาปนิกจะเหมาะกับคนที่มีความต้องการบ้านที่ไม่ซ้ำใคร ทั้งในเรื่องความชอบ ดีไซน์ อยากได้ส่วนที่เฉพาะเจาะจงหรือมีข้อจำกัดเรื่องที่ดินในการปลูกสร้างที่ไม่สามารถรองรังแบบบ้านสำเร็จรูปได้ที่สำคัญทุกครั้งก่อนที่จะทำการออกแบบ อย่าลืมแจ้งให้สถาปนิกทราบถึงงบประมาณที่จะใช้สร้างบ้านด้วย เพื่อให้สถาปนิกออกแบบบ้าน ให้สมดุลกับงบประมาณที่เราตั้งไว้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.rabiengkao.com

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *